TSO aanmelden bij | Overblijfsoftware.nl

U wilt zich aanmelden voor de TSO op .
Geef de schoolcode uit de brief / mail die u van ons heeft ontvangen en het emailadres waarmee u straks wilt inloggen.

Schoolcode
Uw emailadres

Onderstaande gegevens zijn verplicht voor het aanmaken van een nieuw account. U kunt hier één kind aanmelden.
Na goedkeuring kunt u via de ouderlogin gegevens aanvullen en/of één of meerdere kinderen aan uw account toevoegen.

Contactgegevens

voornaam
tussenvoegsels
achternaam
geslacht
straatnaam
huisnummer
postcode
woonplaats
telefoonnr

kindgegevens

voornaam
tussenvoegsels
achternaam
geslacht
geboortedatum

Controleer uw gegevens. Met onderstaande gegevens gaat u zich aanmelden voor de TSO.

Contactgegevens
voornaam
tussenvoegsels
achternaam
geslacht
straatnaam
huisnummer
postcode
woonplaats
telefoonnr

Kindgegevens
voornaam
tussenvoegsels
achternaam
geslacht
geboortedatum

Gebruikersgegevens
email